Logo organizacji

Konferencja

Prawa ucznia
raport z badań

Kraków 2023

Logo organizacji
Działanie w ramach Projektu pn. „Prowadzenie działalności interwencyjnej, edukacyjnej i doradztwa z zakresu praw uczniów” w ramach programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny, finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG.