Logo organizacji
Publikacja wydana w ramach Projektu pn. „Prowadzenie działalności interwencyjnej, edukacyjnej i doradztwa z zakresu praw uczniów” w ramach programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny, finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG

Raport z badań

Książka „Prawa ucznia w Polsce. Raport z badań” zawiera opracowanie badania ankietowego „Prawa ucznia w Polsce. Świadomość. Naruszenia. Reakcje”, które zostało przeprowadzone w okresie sierpień-październik 2022 roku. Badanie miało na celu zdiagnozowanie skali naruszania praw uczniów w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych, a także poznanie sposobów reagowania na te naruszenia. Raport przynosi odpowiedź na pytania o to, jak często uczennice i uczniowie spotykają się z łamaniem prawa, w jaki sposób na nie reagują i czy dotykają ich z tego powodu negatywne konsekwencje. Całość dopełnia zbiór piętnastu esejów o edukacji, oświacie, pedagogice, prawach ucznia i prawie oświatowym.

Wyniki badań

Poniżej prezentujemy wybrane wyniki naszego badania „Prawa ucznia w Polsce. Świadomość. Naruszenia. Reakcje”. Pełne ich omówienie znajduje się w Raporcie. Zachęcamy też do zapoznania się z danymi badawczymi, które również udostępniamy.

Prawa ucznia w Polsce. Raport z badań

CC - Logo licencji

Ten utwór jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe.

PATRONAT MEDIALNY

PATRONAT MEDIALNY